Uroczyste otwarcie biblioteki

27 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przy ul.Zamkowej 2 a, połączone z jubileuszem 70 -lecia powstania tej instytucji. Tworzenie nowej siedziby biblioteki było dofinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek, realizowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina pozyskała na ten cel kwotę 1 082 311,00 zł.

Od wielu lat, Biblioteka Miasta i Gminy  w Koźminie Wielkopolskim, która swoją dotychczasową siedzibę miała przy Starym Rynku, przyciąga rzesze czytelników i tętni życiem. Odbywają się tu liczne spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, wieczory poetyckie i wieczornice okolicznościowe.Aktywność kulturalno-edukacyjna biblioteki była  dotychczas jednak ograniczona przez trudne warunki lokalowe i zbyt małą powierzchnię siedziby, która liczyła niewiele ponad 100 mkw.   

Kiedy w 2015 roku przedszkole publiczne opuściło budynek przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp., by przenieść się do nowo oddanego obiektu przy ul. Boreckiej pojawiła się możliwość  poprawy warunków lokalowych biblioteki miejskiej. Gmina Koźmin Wielkopolski poszukując środków zewnętrznych na to zadanie, złożyła wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku po byłym przedszkolu na potrzeby biblioteki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

W ramach naboru, ogłoszonego przez Instytut Książki w Krakowie wpłynęło 255 wniosków. Ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało 89 wniosków. Gmina Koźmin Wielkopolski uplasowała się na wysokim 29 miejscu.

30 maja 2016 roku Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o dofinansowaniu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020  adaptacji budynku na potrzeby biblioteki publicznej. Natychmiast po podpisaniu umowy przystąpiono do prac adaptacyjnych, które trwały rok.

Choć biblioteka miejska funkcjonuje w nowych wnętrzach już od 1 września, to jednak oficjalne jej otwarcie i poświęcenie miało miejsce w miniony piątek, 27 października. Kierownik biblioteki Elżbieta Rychlik zaprosiła na tę uroczystość wielu gości: władze gminne  i radnych Rady Miejskiej, dyrektorów szkół i jednostek gminnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracownice bibliotek z powiatu krotoszyńskiego i szkolnych bibliotek gminy Koźmin Wlkp., a także wykonawców i projektantów nowej siedziby. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu reprezentowała wicedyrektor Iwona Smarsz. 

Po uroczystym przecięciu wstęgi i powitaniu goście wysłuchali historii koźmińskiej biblioteki. Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna. Spotkanie było okazją do podziękowań, które pracownice biblioteki złożyły wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania nowej książnicy. Padło także wiele słów gratulacji i życzeń dla zespołu koźmińskiej biblioteki - owocnej, kreatywnej pracy w nowym miejscu.

Zaproszeni goście zwiedzili bibliotekę, a następnie Gimnazjalna Grupa Teatralna 10.50 wystawiła spektakl „Księga” o znaczeniu ksiąg w dziejach świata i ludzkości.  Na uroczystości nie mogło zabraknąć tortu jubileuszowego.
 

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG