Ukazał się kolejny, 73 nr "Szkiców Koźmińskich". Wydawnictwo można kupić w naszej bibliotece. Cena 10 złotych.