Mała książka...

  Od września 2019 r. nasza książnica brała udział w projekcie realizowanym we współpracy z Instytutem Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

W dniu 9 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie imiennych dyplomów Małego Czytelnika tym dzieciom, które uzbierały 10 naklejek na specjalnej karcie.

Na plac zabaw sąsiadujący z biblioteką przybyły nie tylko najmłodsze dzieci z Koźmina ale też z naszych filii w Obrze Starej i Borzęcicach.

Cieszymy się, że dzięki tej akcji tak dużo przedszkolaków dołączyło do grona naszych stałych czytelników.