Drodzy Czytelnicy!

   W związku z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19  chcemy się jak najlepiej przygotować do uruchomienia naszej placówki,

  żeby zapewnić Wam i nam bezpieczeństwo, dlatego o terminie otwarcia biblioteki poinformujemy w najbliższym czasie.