Rewitalizacja St Rynku

  12 grudnia w koźmińskiej bibliotece odbyło się spotkanie pt.„WIZJE ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO.” Burmistrz M. Bratborski zaprosił  radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.

  W pierwszej części spotkania przedstawiono efekty współpracy, jaką w ubiegłym roku Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nawiązał z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studenci zaprezentowali swoje wizje rozwoju naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyli także opiekunowie projektu dr inż.arch Kinga Racoń -Leja i mgr Damian Poklewski-Koziełł. W drugiej części, koźminianka, architekt Kamila Krzyżanowska przedstawiła wizualizację nowych rozwiązań przestrzennych na Starym Rynku, które opracowuje na zlecenie Burmistrza M i G Koźmin Wlkp. Przebudowa koźmińskiego rynku będzie podzielona na etapy. W pierwszej kolejności – już w przyszłym roku – samorząd planuje przenieść przystanki autobusowe poza obszar rynku, na ul.Krotoszyńską.  Czwartkowe spotkanie było wstępem do szerszej dyskusji na temat przyszłości Starego Rynku.