Profilaktyka uzależnień

  W dwa kolejne dni 17 i 18 maja w ramach projektu naszej biblioteki odbył się cykl spotkań dotyczący profilaktyki uzależnień pod hasłem "Podróże moja pasja! Nie daj się nałogom".

 Uczestnikami byli uczniowie klas czwartych z koźmińskich szkół podstawowych. Celem projektu było przekazanie wiedzy z zakresu działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka. Temat spotkania przedstawiono w formie dwóch prezentacji multimedialnych oraz książek z zakresu omawianej treści. W podsumowaniu projektu dzieci poznały rodzaje uzależnień, dowiedziały się jakie są konsekwencje z nimi związane i gdzie szukać pomocy, a także w jaki sposób można spędzać czas wolny wykorzystując swoje zainteresowania.